Image layer

Image layer

Image layer

25-lecie samorządu a nowoczesna administracja samorządowa

Data publikacji: 2015-11-11
I Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej w Rzeszowie

Temat przewodni wydarzenia: 25-lecie samorządu a nowoczesna administracja samorządowa oraz jego założenia zostały wspólnie wypracowane przez komitet organizacyjny, powołany przez sekretarzy do przygotowania tego wydarzenia. Kongres ma zainicjować dyskusję na temat nowoczesnego zarządzania w JST na poziomie ponadregionalnym, której celem ma być wypracowanie nowych standardów pracy. Inicjatywa ta ma jednocześnie umożliwić debatę z przedstawicielami władz centralnych, podczas której zostaną przedstawione oczekiwania sekretarzy wobec uchwalanego prawa. Konsolidacja opinii na poziomie ponadregionalnym powinna sprawić, że problemy jednostek samorządowych staną się bliższe władzom centralnym.

Pierwszego dnia Kongresu zostanie dokonane podsumowanie i ocena historii oraz aktualnego stanu polskiego samorządu. Dzień drugi będzie poświęcony debacie nt. wyzwań stojących przed nowoczesnymi urzędami. Oprócz podsumowania i próby wskazania sukcesów, , a także porażek ostatniego ćwierćwiecza, przedstawione zostaną kwestie dotyczące szans i zagrożeń dla samorządu, potrzeby zmian w sposobie funkcjonowania nowoczesnych urzędów oraz zagadnienia ustrojowe.

Wśród prelegentów znajdą się znakomite osobistości z kraju i zagranicy m.in. 
Jerzy Stępień – Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, współtwórca reformy samorządowej, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Janusz Sepioł – Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, Ronny Frederickx – Prezes Europejskiej Federacji Dyrektorów Naczelnych (Sekretarzy) Samorządów (UDiTE), przedstawiciel amerykańskiej Fundacji The German Marshall Fund of the United States oraz przedstawiciele samorządów, którzy podzielą się swymi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Oprócz prelekcji i paneli dyskusyjnych przewidziano czas na spotkania z zagranicznymi gośćmi, pozwalające tworzyć sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji oraz doświadczeń samorządowych na poziomie międzynarodowym. Uczestnicy zwiedzą także rzeszowską starówkę i podziemną trasę turystyczną, znajdującą się pod rynkiem, jak również obejrzą specjalny pokaz fontanny multimedialnej.

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspierania Samorządności w Mikołowie. 
Kongres został objęty Patronatem Prezydenta RP w ramach obchodów 25-lecia samorządności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Wojewoda Podkarpacki, Marszałkowie Województw: Lubelskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego oraz Prezydent Miasta Rzeszowa.

Patronat medialny objęły: Rzeczpospolita, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, TVP Kielce, TVP Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Radio Rzeszów, Radio Kielce, Echo Dnia.

Po więcej wiadomości zapraszamy na stronę ośrodka Fundacji w Rzeszowie.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl