Image layer

Image layer

Image layer

Akademia Przywództwa

Data publikacji: 2016-03-21

"Akademia Przywództwa" jest programem edukacyjnym skierowanym do polskich liderów samorządowych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności. Jej istotą jest orientacja na praktykę przywództwa. Tematyka zajęć koncentruje się na:

  • rozwijaniu umiejętności właściwej identyfikacji wyzwań zarządczych i rozwojowych;
  • budowaniu zdolności do wyznaczania celów i znajdowania poparcia dla ich realizacji;
  • wzmacnianiu indywidualnego potencjału do skutecznego wdrażania przyjętych rozwiązań.

Zespół certyfikowanych przez Radę Europy ekspertów, wykorzystując nowoczesne techniki szkoleniowe, zaproponuje Państwu nowe spojrzenie na zarządzanie i przywództwo w samorządzie.

Dziewięciodniowy program warsztatów podzielony jest na trzy trzydniowe sesje. Pierwsza zostanie przeprowadzona we Wrocławiu (8-10 września), druga w Warlubiu k. Grudziądza (26-28 października), a trzecia w Sandomierzu (16-18 listopada).

Państwa udział w programie potwierdzony zostanie certyfikatem wystawionym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Radę Europy.

Do udziału w programie „Akademia Przywództwa” zakwalifikuje się 15 liderów według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia można przesyłać na adres akademia@frdl.org.pl do 15 lipca br.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Koordynatorką Programu – Panią  Małgorzatą Jaglińską tel.: 22 351 93 20, e-mail: malgorzata.jaglinska@frdl.org.pl lub na stronie Programu: www.akademia.frdl.pl

Akademia Przywództwa

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl