Image layer

Image layer

Image layer

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 7-8.04.2017 r.

Data publikacji: 2017-04-12

Galeria zdjęć:

Informujemy, że w dniach 7-8.04.2017 r. miało miejsce kolejne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Dzięki wyjazdowej formie oraz zróżnicowanemu programowi spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem.  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział  równocześnie polecając uwadze kolejne, zaplanowane wstępnie w czerwcu br.

Gościem specjalnym spotkania był  Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober.
Starosta Powiatu Świeckiego  Franciszek Koszowski,  Sekretarz Powiatu Iwona Karolewska oraz Burmistrz Nowego Czesław Woliński zaprezentowali dokonania Powiatu świeckiego oraz przedstawili najciekawsze miejsca i atrakcje  turystyczne Powiatu i samorządów wchodzących w jego skład.

W pierwszym dniu Forum, podczas debaty skoncentrowanej na: Uwarunkowaniach i skutkach planowanej reformy samorządowej, którą poprowadził  dr Grzegorz Kaczmarek – socjolog, animator i doświadczony samorządowiec uczestnicy przedstawili swoje stanowisko wyrażające sprzeciw odbieraniu kompetencji samorządom oraz planowanym zmianom  w ordynacji wyborczej. 

Treść stanowiska.

Drugi dzień posiedzenia miał charakter szkoleniowo-konsultacyjny: Tematykę absolutorium dla organu wykonawczego oraz miejsce i rolę przewodniczącego rady w ustroju i praktyce samorządowej przybliżyła trener – dr nauk prawnych, długoletni praktyk w organach kontroli JST. Uczestnicy w trakcie rozmowy podsumowującej wymienili się nurtującymi problemowymi, cennymi  spostrzeżeniami i doświadczeniami zgromadzonymi na drodze wieloletniej praktyki
w pełnieniu swojej funkcji.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w kolejnej odsłonie Forum Przewodniczących zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a przede wszystkim do wstąpienia w poczet członków Forum – dokumenty członkowskie i aktualności z Forum znajdują się w zakładce FORUM PRZEWODNICZĄCYCH : http://bydgoszcz-frdl.pl/fora/forum-przewodniczacych

Tematyka naszych spotkań i szkoleń jest każdorazowo uzgadniana z uczestniczącymi w Forum poprzez dyskusję oraz na podstawie ankiet. Zachęcamy również do zgłaszania potrzeb, tematówi problemów na adres: forum@bydgoszcz-frdl.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl