Image layer

Image layer

Image layer

Gmina Przyjazna Seniorom

Data publikacji: 2016-03-10

Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom zaprasza samorządy do włączenia się do Sieci Gmin Przyjaznych Seniorom. Tworzą ją miasta i wsie, które dbają o jakość życia swoich starszych mieszkańców i stale starają się ją poprawiać. W skład Koalicji wchodzą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Park Śląski oraz Fundacja Park Śląski.

Koalicja zachęca również do zgłaszania projektów realizowanych w gminach, które są adresowane do seniorów. Najciekawsze z nich zostaną przedstawione w czasie V Kongresu „Obywatel Senior”, który odbędzie się 9 maja 2016 r. w Parku Śląskim w Chorzowie.

Kongres objęty został patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Gminy, które swoimi działaniami poprawiają jakość życia osób starszych i zgłosiły swój akces do Sieci, otrzymają certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom.

Potrzebne informacje, regulamin i formularze znajdziecie Państwo na stronach: www.obywatelsenior.pl oraz www.frdl.pl

Gmina Przyjazna Seniorom
 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl