Image layer

Image layer

Image layer

III Krajowy Kongres Sekretarzy

Data publikacji: 2018-04-04

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza na III Krajowy Kongres Sekretarzy. Kongres odbędzie się w Gdyni w dniach 14-15 maja 2018 r. w Hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront.

Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską. Jego podstawowym celem jest dyskusja wokół aktualnych problemów, które dotykają administrację samorządową. Niemniej ważnym aspektem kongresu jest integracja środowiska sekretarzy, służąca wymianie doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych. W zamierzeniu FRDL  Kongres powinien być także miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na przepisy prawa oddziałujące na codzienne praktyki funkcjonowania gmin i powiatów w Polsce.Głównym wątkiem tematycznym tegorocznego Kongresu będzie problematyka doskonalenia jakości zarządzania w administracji samorządowej.

Więcej informacji na temat Kongresu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl