Image layer

Image layer

Image layer

Inauguracja Kujawsko-Pomorskiego Forum Kultury

Data publikacji: 2016-09-23

16 września br. w Bydgoszczy odbyło się inauguracyjne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Kultury.

Uczestnicy Forum wyrazili zadowolenie z faktu zainicjowania spotkań branżowych dla instytucji kultury z regionu, mówiąc o silnej potrzebie integracji i konsolidacji działań.  Cieszyli się z możliwości wpływu na programy szkoleń oraz określanie kluczowych tematów spotkań. Podkreślali szczególne znaczenie wymiany doświadczeń oraz możliwości wzajemnego wspierania się w sprawach trudnych.

Główną częścią merytoryczną spotkania były aspekty organizacyjno-prawne funkcjonowania instytucji kultury po zmianach ustawowych, poprowadził ją ekspert z Departamentu Prawnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas sesji szkoleniowe uczestnicy zadawali liczne pytania i toczyli dyskusje nt. różnych zagadnień z zakresu organizacji instytucji kultury.

Na zakończenie spotkania, z zebranego grona, wybrano przedstawiciela, który zadeklarował możliwość bieżącej pracy w zakresie rozwoju działalności Forum i planowania kolejnych spotkań. Wnioskowano, aby kolejne Forum zorganizowane zostało w IV kwartale br.

Organizacja Forum służyć będzie rozwiązywaniu problemów, jakie wiążą się z wykonywaniem ustawowych zadań JST w zakresie rozwoju kultury. W ramach Forum odbywać się będą cykliczne spotkania, szkolenia oraz debaty z przedstawicielami ważnych instytucji szczebla krajowego oraz regionalnego. Wynikiem prowadzonych dyskusji będą m.in. stanowiska i wnioski w sprawach istotnych dla funkcjonowania sfery kultury.

Celem Forum będzie również poszerzanie wiedzy i umiejętności członków podczas cyklicznie organizowanych spotkań (w tym w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych), a także wymiana doświadczeń i konsolidacja grupy zawodowej osób kierujących instytucjami kultury. Mamy nadzieję, że Forum dzięki zrzeszaniu przedstawicieli jednostek z terenu całego województwa, stanie się ważną jednostką opiniotwórczą wśród organizacji regionalnych i ogólnopolskich.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl