Image layer

Image layer

Image layer

Inauguracja Kujawsko-Pomorskiego Forum Oświaty Samorządowej

Data publikacji: 2016-11-14

27  września br. w Bydgoszczy odbyło się inauguracyjne spotkanie  Kujawsko-Pomorskiego Forum Oświaty.  

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli jednostek zarządzających oświatą na poziomie lokalnym z terenu całego województwa. Uczestnicy Forum aktywnie uczestniczyli w dyskusji nad problemami oświaty w kontekście nowych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. Podkreślali także szczególne znaczenie wymiany doświadczeń w tym zakresie i proponowali tematykę kolejnych spotkań.

Część szkoleniową dotyczącą  zadań samorządów lokalnych po zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ważnych zmian w roku szkolnym 2016/2017 poprowadził ekspert z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej – w tym Naczelnik Wydziału Oświaty), autor  wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania skutecznego systemu zarządzania oświatą.

W trakcie  spotkania wybrano zespół roboczy  do współpracy w rozwoju działalności Forum i planowania kolejnych spotkań. Organizacja  Forum służyć będzie rozwiązywaniu problemów, jakie wiążą się z wykonywaniem ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oświaty. W ramach Forum odbywać się będą cykliczne spotkania, szkolenia oraz debaty z przedstawicielami ważnych instytucji szczebla krajowego oraz regionalnego. Wynikiem prowadzonych  dyskusji będą m.in. stanowiska i wnioski w sprawach istotnych dla funkcjonowania instytucji kultury. Celem Forum będzie również poszerzanie wiedzy i umiejętności członków Forum podczas organizowanych spotkań, a także wymiana doświadczeń między członkami i konsolidacja grupy zawodowej osób zarządzających oświata na szczeblu gminnym i powiatowym.

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 18 listopada br. i dotyczyć będzie planowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformie edukacji.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl