Image layer

Image layer

Image layer

Inauguracyjne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Forum Przewodniczących Rad

Data publikacji: 2016-12-13

Galeria zdjęć:

W odpowiedzi na liczne sygnały spływające ze środowiska Przewodniczących Rad w naszego województwa, Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL podjęło inicjatywę zawiązania Kujawsko-Pomorskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów. Dlatego też z wielką radością i nieskrywaną dumą możemy Państwa poinformować o spotkaniu Forum, które odbyło się 12.12.2016 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wszystkim licznie zgromadzonym Przewodniczącym Rad dziękujemy za zaufanie, przybycie na Forum i głosy w dyskusji.

W merytorycznej części spotkania, licznie reprezentowana grupa przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, na czele z Panem Ryszardem Boberem – Przewodniczącym Sejmiku Województwa, ugruntowała wiedzę zgromadzonych z zakresu strategii rozwoju województwa oraz mechanizmów rewitalizacji. Niestety z przyczyn niezależnych od nas, w spotkaniu nie mógł uczestniczyć Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, którego zastąpił Pan Paweł Bukowski pełnomocnik ds. gospodarczych w swoim wystąpieniu poruszył tematykę dotyczącą tzw. Planu Morawieckiego i jego wpływu na nasze województwo.

Kolejne posiedzenie Forum planowane jest na I kwartał 2017 r. W odpowiedzi na Państwa propozycje i zainteresowanie, podjęta będzie tematyka dotycząca finansowania inwestycji samorządowych z funduszy unijnych. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Więcej niezbędnych informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce FORA.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl