Image layer

Image layer

Image layer

Konferencja Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji.

Data publikacji: 2015-11-11
Konferencja „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, r
Uczestnicy konferencji będą mogli uzyskać wiedzę na temat m.in. małych grantów, regrantingu, dotacji inwestycyjnej, pożyczek, poręczeń, inicjatywy lokalnej oraz budżetu obywatelskiego.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli samorządów terytorialnych, administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz innych osób i instytucji zajmujących się tematyką współpracy JST z NGO.

Więcej informacji na stronie www.mechanizmywspolpracy.pl w zakładce „Konferencja upowszechniająca”.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl