Image layer

Image layer

Image layer

KUJAWSKO- POMORSKIE FORUM SKARBNIKÓW 14.03.2017 R.

Data publikacji: 2017-03-22

Galeria zdjęć:

Z przyjemnością informujemy, że 14.03.2017 r. w Toruniu zebrało się Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników, by obradować na pierwszym w 2017 roku posiedzeniu.

Marcowe spotkanie dotyczyło aktualnych problemów  związanych z „Zasadami sporządzania tzw. deklaracji „cząstkowej” dla celów rozliczeń VAT w gminach i powiatach oraz ich jednostkach budżetowych”. Pośród kwestii omawianych przez prelegenta – byłego pracownika administracji skarbowej, specjalisty i autora licznych publikacji dotyczących VATu, szczególny nacisk położony został na prewskaźnik, odliczenia oraz sprzedaż i zakupy VAT. Szkolenie obfitowało w liczne praktyczne przykłady i  budzące najwięcej kontrowersji i wątpliwości aspekty tematu, co  przyczyniło się do tego, że dyskusja obfitowała w cenne wnioski i umożliwiła odpowiedzi na liczne pytania.

Podczas Forum  przedstawione zostały:

1. kwestie związane z kolejnym spotkaniem i zmiany w kwestiach organizacyjnych Forum
– przypominamy serdecznie między innymi o przysługujący rabacie w wysokości 15%  na szkolenia otwarte dla pracowników jednostki zrzeszonej w Kujawsko-Pomorskim Forum Skarbników,

2. zasady realizacji szkoleń w ramach projektu  finansowanego z środków MRPiPS „Gmino zaopiekuj się maluchem” http://bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-zaopiekuj-sie-maluchem ,

3. zasady realizacji projektu realizowanego przez nas w ramach działania 8.4.1 RPO, http://bydgoszcz-frdl.pl/projekty/dziecko-pod-opieka,

4. informacje dotyczące kolejnej edycji Akademii Przywództwa http://bydgoszcz-frdl.pl/aktualnosci/iii-edycja-akademii-przywodztwa

5. harmonogram najbliższych szkoleń otwartych: http://bydgoszcz-frdl.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/2017/04, a także możliwości przeprowadzania szkoleń zamkniętych
– organizowanych bezpośrednio u zainteresowanych samorządów.

6. inne ważne inicjatywy i przygotowywane przez nasz ośrodek projekty.

Na wniosek przewodniczącej Forum p. Skarbnik Małgorzaty Ostrowskiej, po krótkiej dyskusji, przyjęte zostały ustalenia w sprawie konieczności wystosowania pisma do Ministra Edukacji Narodowej, w którym Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników odniesie się do zasad wzajemnych rozliczeń między gminami kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy.

Dziękujemy  za uczestnictwo i gorąco zachęcamy do brania udziału w kolejnych spotkaniach.

Tematyka naszych spotkań i szkoleń jest każdorazowo uzgadniana poprzez dyskusję oraz na podstawie ankiet z uczestniczącymi w Forum Skarbnikami Miast, Gmin i Powiatów. Spotkania cieszą się przez to dużym zainteresowaniem, a liczba członków stale powiększa.

Kolejne Forum Skarbników zaplanowano na 18-19 maja  2017 roku w formie wyjazdowej.
Szczegółowe zaproszenia przekazane zostaną w kwietniu.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a przede wszystkim do wstąpienia w poczet członków Forum

Niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w zakładce FORUM SKARBNIKÓW  http://www.bydgoszcz-frdl.pl/fora/forum-skarbnikow

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl