Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Oświaty 11.04.2017

Data publikacji: 2017-04-13

Informujemy, że dnia 11 kwietnia br. odbyło się kolejne Kujawsko-Pomorskiego Forum Oświaty Samorządowej. Spotkanie było kontynuacją poprzedniego, a jego tematyka  dotyczyła praktycznych aspektów opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny 2017/2018. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział oraz podzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami.

Szkolenie w ramach Forum, miało charakter praktycznych warsztatów. Pani trener omówiła  z uczestnikami szereg kwestii problemowych i wyjaśniła nurtujące pytania. W przystępny sposób przekazała informacje z zakresu  tematyki szkolenia tak,  aby uczestnicy  grupy mogli zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce w swoich placówkach.

Kolejne Forum zostanie poświęcone tematyce redagowania statutów szkół, a temat  ustalony został na podstawie wypełnionych przez Państwa ankiet i przeprowadzonej dyskusji.  Informacje o terminie i szczegółowych warunkach udziału zostaną przekazane w przesyłanym zaproszeniu, jednak już teraz gorąco zachęcamy do udziału.

Zapraszamy Państwa także do wstąpienia w poczet członków Forum. Dokumenty członkowskie pobrać można w zakładce FORUM OŚWIATY: http://bydgoszcz-frdl.pl/fora/forum-oswiaty

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr: 52 321 18 90 lub mailowego: forum@bydgoszcz-frdl.pl.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl