Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Oświaty Samorządowej 18.11.2016 r.

Data publikacji: 2016-11-22

Kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Oświaty Samorządowej odbyło się 18 listopada br. i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonych uczestników. Zasadniczym tematem spotkania były  projektowane zmiany w systemie edukacji, które w związku z planowaną reformą obowiązywać mają od 2017 r. oraz harmonogram ich wdrażania.

Część szkoleniową prowadził ekspert z praktycznym doświadczeniem w dziedzinie prawa oświatowego, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, który zaprezentował nie tylko rozwiązania wynikające z obowiązującego oraz projektowanego prawa, ale również udzielał wyjaśnień i odpowiadał na bardzo trudne kwestie problemowe stawiane przez  uczestników.

W trakcie dyskusji omawiano także temat dotyczący rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Forum Oświaty Samorządowej.

Organizacja  Forum służyć będzie rozwiązywaniu problemów, jakie wiążą się z wykonywaniem ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. W ramach Forum odbywać się będą cykliczne spotkania, szkolenia oraz debaty z przedstawicielami ważnych instytucji szczebla krajowego oraz regionalnego. Wynikiem prowadzonych dyskusji będą m.in. stanowiska i wnioski w sprawach istotnych dla samorządu terytorialnego.

Celem Forum będzie również poszerzanie wiedzy i umiejętności członków Forum podczas organizowanych spotkań, a także wymiana doświadczeń i konsolidacja grupy zawodowej osób zarządzających oświatą na szczeblu gminnym i powiatowym.

Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 2 grudnia br. w Toruniu, a jego tematyka będzie dotyczyła m.in. procedur związanych z przekształcaniem placówek szkolnych na wszystkich poziomach edukacyjnych w związku z planowaną reformą.

Osoby zainteresowane członkostwem w Forum zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl