Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 10.02.2017 r.

Data publikacji: 2017-02-14

Galeria zdjęć:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pragnie poinformować o zakończonym sukcesem posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, które odbyło się 10 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, licznie przybyłym za udział. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Przewodniczącego Sejmiku p. Ryszarda Bobera, który jako współgospodarz otworzył obrady i patronował przebiegowi spotkania, a także zadeklarował chęć dalszego wspierania funkcjonowaniu Forum.

Pierwsze 2017 roku spotkanie Forum poświęcone było kwestiom organizacyjnym, tematyce finansowania inwestycji samorządowych z funduszy unijnych oraz kwestii oświadczeń majątkowych.

Obrady Forum zaszczycił obecnością Marszałek Województwa p. Piotr Całbecki, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie konsolidacji środowiska grupy przewodniczących, szczególnie istotnej dla integracji regionu i ważnej w kontekście dyskusji o zmianach w ustroju samorządów. Ważnym punktem było również wystąpienie p. Dyrektora Andrzeja Potoczka, prezentujące realizowane i planowane inicjatywy samorządu województwa w naszym regionie.

Po burzliwej dyskusji zatwierdzony został w głosowaniu regulamin Forum,  a także wybrany Zarząd, który kierować będzie pracami Forum. W jego skład weszli:

Grzegorz Chmielewski - Przewodniczący

Joanna Mąka - Zastępca Przewodniczącego

Marek Chart

Bogusław Gollus

Witold Jaworski

Tomasz Michalczak

Jacek Sadowski

Andrzej Sobociński

W merytorycznej części posiedzenia dużym zainteresowaniem  cieszyła się prezentacja przygotowana przez reprezentanta Biura Programowania RPO p. Bartosza Wojtaczka dotycząca finansowania inwestycji z środków RPO WK-P na lata 2014-2020. Zaś Pani Dyrektor Małgorzata Wiśniewska i p. Kierownik Piotr Niedziałkowski przybliżyli Przewodniczącym problematykę stymulowania wzrostu potencjału III sektora i jego znaczenia w aspekcie wzmacniania rozwoju lokalnego.

W części szkoleniowej liczne pytania zebranych wzbudził temat omawiany przez zaproszonego eksperta dotyczący praktycznych zagadnień związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych.

Zachęcamy również do zapoznania się z relacja dostępną na stronach Sejmiku Województwa.

Przypominamy, że inauguracyjne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów odbyło się w grudniu i poświęcone było zgłębieniu tematyki dotyczącej finansowania inwestycji  samorządowych  z funduszy unijnych. Relacja dostępna jest w aktualnościach.

Kolejne spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów planowane jest już w marcu. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zachęcamy do wstąpienia w poczet członków.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl