Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, 23-24.02.2018, Lubicz

Data publikacji: 2018-02-26

Galeria zdjęć:

Mamy przyjemność poinformować, iż 23-24.02.2018 r. w Lubiczu odbyło się Kujawsko-Pomorskie Forum Przewodniczących. Spotkanie uświetnił Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pan Ryszard Bober, a także poseł na Sejm Eugeniusz Kłopotek wraz z radną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, panią Agnieszką Kłopotek. Pierwszego dnia forum debatowano na temat zmian w Kodeksie Wyborczym. Udział w debacie wziął ekspert w zakresie prawa samorządowego p. Rafał Budzisz. Część dysputy poświęcona została finansowaniu samorządów powiatowych. Temat wzbudził bardzo duże zainteresowanie i dyskusję wśród zebranych. Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz - pani Hanna Anzel przekazała także wiele ciekawych informacji, dotyczących gminy Lubicz, która była gospodarzem spotkania.

Drugiego dnia skupiono się na merytorycznym zagadnieniu, dotyczącym zmian w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa.  Poruszone kwestie sprawiły, iż uczestnicy poznali najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu gmin i powiatów i  zadawali pytania, na które zaproszony ekspert udzielał wyjaśnień, chętnie też wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i uwagami z pozostałymi.

Uczestnicy forum ustalili również termin kolejnego spotkania Kujawsko-Pomorskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, które odbędzie się 25-26 maja 2018 r. i będzie dotyczyło zagadnień związanych z nowelizacji statutów gmin i powiatów po nowelizacji prawa samorządowego. Na miejsce organizacji forum wybrano Ciechocinek. Na kolejne spotkanie szkoleniowe już teraz zapraszamy przewodniczących rad, przewodniczących komisji, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie projektów statutu Gminy i powiatu oraz organizujących pracę rady.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl