Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy 14-15.09.2017 /Ogólnopolskie Spotkanie Zarządów Forów Sekretarzy

Data publikacji: 2017-09-27

Galeria zdjęć:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy informuje, iż w dniach 14-15.09 br. w Lubiczu odbyło się kolejne owocne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy.

Tematyka dwudniowego forum oscylowała wokół istotnych dla sekretarzy zagadnień, dotyczących udostępniania informacji publicznej, realizacji trudnych wniosków, a także roli sekretarzy.

Pierwszego dnia spotkania, ceniony szkoleniowiec - były czynny samorządowiec p. Jacek Wajs poruszył temat udostępniania informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Problematyka trudnych wniosków, a także granice prawa do informacji publicznej wzbudziły burzliwą dyskusję wśród uczestników.

Podziękowania w imieniu uczestników Forum  składamy  gospodarzom Gminy Lubicz, p. Markowi Olszewskiemu Wójtowi  Gminy i jednocześnie Przewodniczącemu ZGW RP oraz p. Teresie Gryciuk - Sekretarz Gminy Lubicz, którzy dostarczyli nam bardzo ciekawych informacji o swojej gminie, o działalności na rzecz rozwoju samorządności i działalności rzeczniczej w istotnych sprawach samorządowych, w tym w procesach legislacji, m.in. poprzez ZGW czy działalność w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego .

Zwieńczeniem dwudniowego Forum było wystąpienie Prezesa Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Pomorskiego, sekretarza Miasta i Gminy Wejherowo dr Bogusława Suwary, który poruszył jakże istotny temat, dotyczący roli, zadań, a także uprawnień sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego. Podzielił się swoimi doświadczeniami oraz wywołał ożywioną dyskusję na temat statusu i umocowania prawnego Sekretarzy w JST, ich zadań, pełnomocnictw i upoważnień.

Wszystkim uczestnikom Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy serdecznie dziękujemy za przybycie, jednocześnie zapraszamy na kolejne posiedzenie, które odbędzie się 22.11.br.

 

Zachęcamy tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili do wstąpienia w poczet członków Forum. Dokumenty członkowskie pobrać można w zakładce Forum Sekretarzy.

Polecamy Państwa uwadze naszą stronę na Facebooku.


Ogólnopolskie Spotkanie Zarządów Forów Sekretarzy

25-26 września 2017 r. w Lublinie podczas Kongresu Inicjatyw Europy Zachodniej odbyło się spotkanie Zarządów Forów Sekretarzy. Podczas posiedzenia wyrażono oczekiwanie zacieśnienia współpracy forów i ich zarządów oraz stworzenia formuły krajowej reprezentacji sekretarzy. Nasz Ośrodek reprezentowali p. Elżbieta Singer – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz  p. Leszek Doroszewski – przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy.

Gospodarzem przedsięwzięcia było Miasto Lublin, obchodzące w tym roku jubileusz 700-lecia powstania miasta. W spotkaniu, poza sekretarzami z większości regionów Polski, uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Zarządców Miast Stanu Washington z USA. Podczas spotkania wspomniano również o  postępach w przygotowaniach do kolejnego Kongresu Sekretarzy, który planowany jest na 14-15 maja 2018 w Gdyni. 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl