Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy 15-16.09.2016 r.

Data publikacji: 2016-09-23

Galeria zdjęć:

Obrady Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy odbywały się w dniach 15-16 września w Solcu Kujawskim, w spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób.

Tematyka spotkania w pierwszym dniu dotyczyła „Praktyki prowadzenia postępowań po nowelizacji prawa zamówień publicznych”, które omówił ekspert z bydgoskiej kancelarii prawnej. Drugiego dnia, były pracownik ABW, ekspert w zakresie informacji niejawnych przedstawił zakres „Ochrony informacji niejawnych w praktyce działania JST”. Omawiane przez ekspertów zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie i gorące dyskusje. Podczas Forum omawiano ponadto sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej w kontekście odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji na przesłane przez Forum stanowisko w tej sprawie, a także możliwości w zakresie działalności szkoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL.

Uczestnicy I  Krajowego Kongresu Forum Sekretarzy, który zorganizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej  we współpracy z  Centre of Expertise for Local Government Reform Rady Europy, w Warszawie, w dniach 2-3 czerwca br., podzielili się wrażeniami i wnioskami dotyczącymi podstawowych problemów funkcjonowania administracji samorządowej oraz wyzwań związanych z  nowymi zadaniami wynikającymi ze zmian prawnych w JST, w tym tworzeniem centrów usług wspólnych czy wdrażaniem nowych technologii komunikacyjnych.

Kolejne spotkanie Forum zaplanowano w listopadzie br. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl