Image layer

Image layer

Image layer

KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM SEKRETARZY 15.03.2017 R.

Data publikacji: 2017-03-27

Galeria zdjęć:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej informuje o kolejnym cieszącym się powodzeniem spotkaniu Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy, które odbyło się 15 marca.

Część merytoryczna Forum poświęcona była tematyce „Doskonalenia kontroli zarządczej
i zarządzana  ryzykiem w JST
” . W trakcie posiedzenia uczestnicy, dzięki doświadczeniu oraz szerokiej merytorycznej wiedzy prowadzącego – pracownikowi organu kontroli - specjaliście z zakresu kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego i finansów publicznych,  omówili  możliwości rozwiązywania  trudności związanych ze sprawowaniem  kontroli zarządczej i zarządzaniem  ryzykiem w jednostce.  Dyskusja podsumowująca obfitowała w cenne wnioski, pozwoliła naświetlić najbardziej frapujące problemy związane z tą tematyką.

Podczas Forum  przedstawione zostały:

  1. zasady realizacji szkoleń w ramach projektu  finansowanego z środków MRPiPS „Gmino zaopiekuj się maluchem” http://bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-zaopiekuj-sie-maluchem 
  2. zasady realizacji projektu realizowanego przez nas w ramach działania 8.4.1 RPO, http://bydgoszcz-frdl.pl/projekty/dziecko-pod-opieka,
  3. informacje o organizacji Krajowego Kongresu Forum Sekretarzy 29-30 maja w Krakowie http://bydgoszcz-frdl.pl/aktualnosci/ii-krajowy-kongres-sekretarzy,
  4. harmonogram najbliższych szkoleń otwartych: http://bydgoszcz-frdl.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/2017/04
  5. Planowane działania w zakresie szkoleń otwartych i zamkniętych w związku z planowaną nowelizacją Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
  6. inne ważne inicjatywy i przygotowywane przez nasz ośrodek projekty.

Dziękujemy  za uczestnictwo i gorąco zachęcamy do brania udziału w kolejnych spotkaniach.

Kolejne  Forum Sekretarzy zaplanowano na 7 czerwca 2017 roku. A już w maju zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie Sekretarzy.

Tematyka naszych spotkań i szkoleń jest każdorazowo uzgadniana poprzez dyskusję
oraz na podstawie ankiet z uczestniczącymi w Forum Sekretarzami Miast, Gmin i Powiatów. Spotkania cieszą się przez to dużym zainteresowaniem, a liczba członków stale powiększa

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, a przede wszystkim do wstąpienia w poczet członków Forum – dokumenty członkowskie i aktualności z Forum znajdują się w zakładce FORUM SEKRETARZY: http://bydgoszcz-frdl.pl/fora/forum-sekretarzy

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl