Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy 22.11.2017 r.

Data publikacji: 2017-12-01

Galeria zdjęć:

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL ma przyjemność poinformować, iż dnia 22.11. br. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Sekretarzy. Tym razem spotkanie miało miejsce w Toruniu - w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II.

W pierwszej części spotkania uczestnikom przybliżone zostały założenia projektu pn. „Kompetencje kluczowe uczniów – szkolenia i doradztwo dla jst w woj. kujawsko-pomorskim”.  Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 192 przedstawicieli 58 jednostek samorządu terytorialnego z woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. Zaprezentowana została również aplikacja mobilna FRDL, która ma na za zadanie ułatwienie dokonywania zgłoszeń na szkolenia przez nas organizowane. O aplikacji mobilnej przeczytać można tutaj.

Dalsza część spotkania oscylowała wokół tematyki  prawa pracy pracodawcy samorządowego. Prelegentka - radca prawny, ekspertka  w zakresie prawa pracy przedstawiła m.in. zagadnienia dot. delegowania i rozliczanie zadań, umowy o pracę pod kątem ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy oraz odpowiedzialności pracodawców za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy. Spotkanie było dla uczestników okazją do podjęcia dyskusji oraz wymiany doświadczeń w tym obszarze.

Podczas posiedzenia Zarząd wybrał przedstawicieli do Krajowej Reprezentacji Zarządów Forów Sekretarzy w osobach przewodniczącego Forum p. Leszka Daroszewskiego oraz p. Anny Bocheń. Dokonano również zmiany w regulaminie forum, a mianowicie zapisu nt. liczebności Zarządu - została ona zwiększona do 5 osób. W Zarządzie zasiedli dodatkowo p. Magdalena Szczepanik - Sekretarz Gminy Płużnica oraz p. Anna Bochen - Sekretarz Gminy Stolno. Uczestnicy spotkania przyjęli stanowisko dotyczące  ustawy o opłacie skarbowej w kwestii możliwości niepobierania opłaty od uczestników postępowań administracyjnych  za stwierdzanie zgodności z oryginałem dokumentów włączanych do akt sprawy.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, jednocześnie zachęcamy tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili do wstąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy. Forum niesie za sobą wiele korzyści dla swoich członków - umożliwia integrację ważnej grupy branżowej w JST jaką są Sekretarze, wymianę doświadczeń, a także możliwość podejmowania stanowisk i opinii. Dokumenty członkowskie znajdą Państwo w zakładce Fora. Pragniemy również poinformować, iż 14-15 maja 2018 organizowany jest dla Państwa w Gdyni Krajowy Kongres Sekretarzy.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl