Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy - relacja ze spotkania

Data publikacji: 2019-09-30

Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy - relacja ze spotkania

W dniu 3 września 2019 roku  miało miejsce kolejne spotkanie  Forum Sekretarzy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w Bydgoszczy.  

Kolejny raz grono Sekretarzy miało okazje do wymiany zdań i swoich doświadczeń.

Spotkanie inaugurował wykład pt. Elementy procedury uchwałodawczej w JST. Pierwsze doświadczenia związane z zastosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym”. Prowadzącym był Pan Maciej Kiełbus.

Druga część spotkania, którą prowadziła Pani Joanna Kostrzewska była poświęcona zagadnieniom związanym z dostępem do informacji publiczne . 

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne spotkania!

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl