Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników 11.07.2016 r.

Data publikacji: 2016-07-13

Galeria zdjęć:

W dniu 11 lipca 2016 r. odbyło się, zwołane w trybie pilnym, spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników, poświęcone nowym obowiązkom dla samorządowych służb finansowych, wynikającym z wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów Jednolitego Pliku Kontrolnego, który służyć ma przesyłaniu danych z ewidencji VAT.

Rozwiać wszystkie kwestie budzące wątpliwości prawie 60 uczestników Forum, starał się radca prawny, specjalista z tematyki podatku od towarów i usług, wieloletni pracownik służb skarbowych, od 2007 roku wspólnik w kancelarii prawnej i podatkowej  obsługującej m.in. gminy i jednostki samorządowe.

Spotkanie umożliwiło wyjaśnienie kwestii problemowych związanych z wejściem JPK, powstałe na tle obecnej sytuacji prawnej, a także związków z centralizacją rozliczeń VAT w samorządach.

W części spraw bieżących poruszana była po raz kolejny kwestia niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Skarbnicy wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi sprawozdawczości w tym zakresie i możliwymi rozwiązaniami praktycznymi przy niewystarczających kwotach dotacji. W zakresie problemów z finansowaniem zadań zleconych, Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników przedłożyło również stanowisko na ręce Ministra Finansów.

Kolejne spotkanie Forum zaplanowane jest w dniach 7-8 września br. w formule dwudniowej. Jego główna część skupiać się będzie na praktycznych aspektach procesu konsolidacji rozliczeń podatku VAT w samorządach.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl