Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników 15.03.2016 r.

Data publikacji: 2016-03-16

Galeria zdjęć:

W dniu 15 marca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników, które skupione było wokół tematyki związanej ze zmianami w podatku od nieruchomości oraz centralizacją rozliczeń i zmianami w zakresie podatku VAT w JST.

Część spraw bieżących otworzył Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Pan Tadeusz Dobek, który poruszył przede wszystkim tematykę e-Nadzoru – programu służącego RIO do elektronicznego nadzoru nad aktami prawnymi stanowionymi przez samorządy.

Pierwszym moderatorem w części merytorycznej spotkania, dotyczącej podatku od nieruchomości, był radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji UMK, autor około 300 publikacji z zakresu prawa finansów publicznych, a w szczególności prawa podatkowego. Cześć drugą, poświęconą VATowi, poprowadziła prawniczka, licencjonowany doradca podatkowy, praktyk w zakresie podatku VAT.

Spotkanie umożliwiło podzielenie się wątpliwościami dotyczącymi aktualności w podatku od nieruchomości, a także wymianę aktualnych informacji i rozwianie części niejasności związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT. Było również okazją do wstąpienia nowych członków w poczet Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników.

Forum zgromadziło liczne audytorium w liczbie ponad pięćdziesięciu Skarbników z naszego województwa.

Kolejne spotkanie Forum będziemy organizować w drugiej połowie maja br. w formule dwudniowej.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl