Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników, 17-18.05.2018, Ciechocinek

Data publikacji: 2018-05-25

Galeria zdjęć:

W imieniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników oraz własnym serdecznie dziękujemy za liczny udział w spotkaniu , które odbyło się 17-18 maja w Ciechocinku.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Prezes RIO Pan Daniel Jurewicz, który podkreślał jak ważne jest zrzeszanie się Skarbników w naszym Forum i gorąco zachęcał do udziału w spotkaniach.

Eksperci RIO przedstawili aktualne problemy dotyczące finansów JST oraz odpowiadali na pytania przesyłane wcześniej przez skarbników oraz zgłaszane w dyskusji. Podczas spotkania został wyłoniony zespół roboczy, który będzie pracował nad stanowiskiem Forum w sprawie opodatkowania podatkiem VAT środków trwałych w budowie i inwestycji oraz odniesie się do odpowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczącej statusu gminy/powiatu  jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od umów zleceń i umów o dzieło. Zespół dokona także analizy pozostałych poruszanych na forum problemów oraz spotka się z przedstawicielami RIO w tej sprawie.

Część szkoleniowa w obu dniach forum poświęcona została na warsztaty w zakresie rozliczania podatku VAT, które zostały poprowadzone przez cenioną ekspert w tej dziedzinie. Spotkanie w sposób praktyczny przybliżyło aktualne zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po  zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych.

Kolejne spotkanie Forum, w którym udział zapowiedzieli także przedstawiciele RIO, na które już teraz zapraszamy, zaplanowano w Toruniu w II połowie września.
 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl