Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników 18-19.05.2016 r.

Data publikacji: 2016-05-23

Galeria zdjęć:

W dniach 18-19 maja br. odbyło się kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników.

Forum w pierwszym dniu rozpoczęło wystąpienie Pań Dyrektor Grażyny Rutkowskiej i Iwony Wiśniewskiej z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące przekazywania i rozliczania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Następnie zaproszona ekspertka z dziedziny rachunkowości i finansów publicznych przedstawiła uczestnikom temat „Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych – najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych”.

Drugi dzień Forum otworzyło wystąpienie przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, którzy omówili tematykę finansowania oświaty i aktualności w zakresie finansów publicznych. Dalszą część spotkania, poświęconą uprawnieniom kontrolnym RIO i NIK, poprowadził wieloletni pracownik Wydziału Kontroli RIO z Krakowa.

Zagadnienia poruszane podczas Forum cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy w liczbie ponad sześćdziesięciu przyjechali do Ciechocinka.

Kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników odbędzie się w dniach 7-8 września w formule wyjazdowej.

Szczegółowe informacje programowe zostaną przekazane w drugiej połowie czerwca.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl