Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników 4-5.06.2019r

Data publikacji: 2019-09-30

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników - relacja ze spotkania

W dniach 4-5 czerwca 2019 Forum Skarbników spotkało się po raz kolejny - tym razem w Ciechocinku.

Podczas dwóch dni zajmowaliśmy się głównie zagadnieniami problemowymi związanymi z podatkiem VAT.

Pierwszego dnia szkolenie pt. "Podatek VAT w jednostkach samorządowych w 2019 r. – zagadnienia problemowe i zapowiedź kolejnych zmian przepisów" poprowadził Pan Robert Goch.

Drugiego dnia Forum gościliśmy Panią Teresę Krawczyk, która omówiła m.in. zasady ewidencji księgowej, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, korekty VAT, split payment – w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne spotkania!

 

 

  

  

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl