Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników 7-8.09.2016 r.

Data publikacji: 2016-09-13

W kolejnym spotkaniu Kujawsko-Pomorskim Forum Skarbników, które odbyło się 7-8 września w Wielkiej Nieszawce uczestniczyło ponad 90 osób.

Tematem zasadniczym w pierwszym dniu Forum była centralizacja VAT i problemy z jego rozliczaniem w nowej sytuacji prawnej. W części dyskusyjnej omawiane było stanowisko Forum w sprawie finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz odpowiedź Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Poruszona została także kwestia powołania grupy roboczej  ds. księgowań VATu, w świetle zbliżającej się konieczności centralizacji rozliczeń w JST.

Drugi dzień Forum poświęcony był na spotkania z ważnymi instytucjami. Udział w Forum przedstawicieli Izby Skarbowej przyczynił się do wyjaśnienia wielu problemów, przede wszystkim w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Wystąpienia i wyjaśnienia ekspertów z Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu rozwiały wątpliwości interpretacyjne w zakresie VATu w kontekście najnowszych zmian prawnych. W kolejnej część przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na czele z Panem Prezesem Tadeuszem Dobkiem, omówili zagadnienia dotyczące prawidłowości konstruowania i realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem E-nadzoru w województwie kujawsko-pomorskim. Goście przekazali uczestnikom publikacje zawierające zestawienie najnowszych sprawozdań, interpretacji i stanowisk RIO z zakresu finansów w samorządach lokalnych.

Zagadnienia dotyczące prawidłowości w zarządzaniu gospodarką finansową w JST są kluczowe dla skarbników gmin, miast i powiatów, dlatego tak cenny jest udział w spotkaniach przedstawicieli instytucji sprawujących nie tylko nadzór i kontrolę, ale występujących jednocześnie w niezwykle ważnej dla Skarbników roli informacyjnej czy doradczej.  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w swej działalności statutowej pełni rolę wspierającą oraz doradczą traktuje jako swoje priorytetowe zadanie statutowe, realizując m.in. poprzez organizowanie działalności forum branżowego, skupiającego Skarbników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zapraszamy Państwa do udziału w następnym spotkaniu Forum!

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl