Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy 09.03.2016 r.

Data publikacji: 2016-03-16

Galeria zdjęć:

W dniu 9 marca 2016 r. w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy.

W części spraw bieżących omówiono założenia Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy, podjęto także dalsze prace nad stanowiskiem Forum w sprawie finansowania urlopów nauczycielskich na poratowanie zdrowia.

Część merytoryczna spotkania dotyczyła "Legislacji samorządowej - uwarunkowań systemowych i technik prawodawczych w praktyce, z uwzględnieniem zmian w zasadach techniki prawodawczej". Moderatorem w tym zakresie był doświadczony legislator, były pracownik Kancelarii Sejmu oraz Rządowego Centrum Legislacji, autor licznych  projektów edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu prawodawstwa, a także publicysta i autor bloga z zakresu legislacji.

Zagadnienia dotyczące legislacji zostały szczegółowo omówione, co umożliwiło sprawne uzyskanie satysfakcjonujących odpowiedzi, a wymiana doświadczeń pomiędzy Sekretarzami  pogłębiła znajomość tematu.

Forum zgromadziło liczne audytorium w liczbie ponad trzydziestu Sekretarzy z naszego województwa.

Organizację kolejnego spotkania Forum proponować będziemy w ramach Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy, który odbędzie się w dniach 2-3 czerwca br. w Warszawie.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl