Image layer

Image layer

Image layer

"Między wójtem a proboszczem, kobiety w polskich samorządach 1990-2016"

Data publikacji: 2018-01-18

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji naukowej: "MIĘDZY WÓJTEM A PROBOSZCZEM, KOBIETY W POLSKICH SAMORZĄDACH 1990-2016"

 

Termin: 26 STYCZNIA 2018, WARSZAWA - Pałac Staszica

Program:

10:00 Otwarcie konferencji
prof. Danilo Facca, Instytut Filozofii i Socjologii PAN prof. Joanna Regulska, University of California, Davis Bronisław Komorowski, były prezydent RP
prof. Jerzy Stępień, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

10:30 Wprowadzenie „Kobiety w polityce”
prof. Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski

11:00-12:30 Między wójtem a proboszczem.
Kobiety w polskich samorządach 1990-2016
prof. Ireneusz Krzemiński, Uniwersytet Warszawski
dr Magdalena Grabowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN prof. Joanna Regulska, University of California, Davis Emilia Rekosz-Cebula, Uniwersytet Śląski

12:30-13:30 Poczęstunek

13:30-15:00 Kobiety, wybory samorządowe, a przyszłość Polski
dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN - „Kobiety w samorządach na terenach wiejskich”
dr Halina Sobańska, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca „Aktywność społeczna i polityczna kobiet w miastach”
Anna Łyżwa, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA), FRDL, Małopolski Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Most Kobiet - „Integracja, rozwój i zwiększanie aktywności kobiet w województwie małopolskim”

Program szkolenia

Prosimy o potwierdzenie udziału pod adresem:

kobietysamorzady2018@gmail.com

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl