Image layer

Image layer

Image layer

NABÓR DO III EDYCJI NAGRODY IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO

Data publikacji: 2018-05-29

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają III edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego, która przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku i jest przyznawana w czterech kategoriach:

- idei (w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze),

- realizacji dzieła (w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny),

- wiedzy i upowszechniania (w postaci pracy naukowej, publikacji czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej
z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym)

- aktywności obywatelskiej (rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju).

Zgłoszenia w III edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2018 r. za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia tegorocznej III edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego zostanie połączona z uroczystym rozdaniem nagród imienia profesora Michała Kuleszy i odbędzie się w październiku 2018 roku pod patronatem medialnym Rzeczpospolitej.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl