Image layer

Image layer

Image layer

Poradnik dotyczący zakresu współpracy JST i NGO

Data publikacji: 2016-01-29

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z  publikacją "Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Będącą podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”, który nasza FRDL  i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides realizowały w całym kraju przez ostatnie 22 miesiące. 
W toku realizacji projektu pomagaliśmy jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym sprawdzić, jak układa się ich współpraca w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
W publikacji znajdziecie Państwo prawne podsumowanie zasad tej współpracy, opisanie jej z punktu widzenia organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, a także podsumowanie dobrych i złych praktyk w tym zakresie. 
W poradniku urzędnicy i organizacje pozarządowe znajdą także wzory ankiet, które mogą być dla nich dobrym narzędziem do sprawdzenia, czy wszystkie elementy tej współpracy są właściwie realizowane przez lokalny samorząd i na ich podstawie określić, co jeszcze można zrobić, aby ta współpraca była lepsza. 
Mamy nadzieję, że zarówno dla urzędników, jak i  przedstawicieli organizacji pozarządowych publikacja będzie przydatnym materiałem do budowania w przyszłości wzajemnej dobrej współpracy.

Poradnik do pobrania tutaj.

Logotyp EEA Grants

Poradnik współfinansowany ze środków Funduszy EOG w ramach programu

Obywatele dla Demokracji

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl