Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

10 MAR 2016

Gmina Przyjazna Seniorom


Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom zaprasza samorządy do włączenia się do Sieci Gmin Przyjaznych Seniorom.


16 LUT 2016

Zmiany w harmonogramie


Informujemy, że szkolenie dot. Nowych zasad rozliczania projektów UE w nowym okresie programowania 2014-2020, które  miało odbyć się  24.02.2016 r. zostało odwołane.


29 STY 2016

Poradnik dotyczący zakresu współpracy JST i NGOSerdecznie  zapraszamy do zapoznania się z  publikacją "Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych."


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl