Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

27 LUT 2018

Informacja o realizacji projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"


Projekt pn. „Dziecko pod opieką – czas na pracę” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.


26 LUT 2018

Kujawsko-Pomorskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, 23-24.02.2018, Lubicz


Mamy przyjemność poinformować, iż 23-24.02.2018 r. w Lubiczu odbyło się Kujawsko-Pomorskie Forum Przewodniczących.


15 LUT 2018

Kujawsko-Pomorskie Forum Sekretarzy 14.02.2018


Dnia 14 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Sekretarzy. Posiedzenie miało miejsce w bibliotece - Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu i zgromadziło szerokie grono uczestników.


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl