Image layer

Image layer

Image layer

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od prawie 25 lat wspiera polskie samorządy przy realizacji ich najważniejszych wyzwań. Uważamy samorządność za jeden z największych sukcesów polskiej drogi do demokracji. Cieszymy się z osiągnięć, ale dostrzegamy też niedociągnięcia i braki.

Proponowana usługa: "Badanie warunków życia i jakości usług publicznych" może przyczynić się do ograniczenia dwóch często spotykanych postaw, niezwykle szkodliwych dla kondycji polskiej  samorządności:

postawy mieszkańców: 

„nie mam na nic wpływu - władza uważa, że wie lepiej, jak mi się żyje i czego mi potrzeba”;

postawy władz samorządowych: 
„mieszkańcy mają tylko wymagania i krytykują, ale sami nie chcą uczestniczyć w sprawach publicznych”.

Warto wykonać pierwszy ruch przełamujący szkodliwe stereotypy. Wyzwania rozwojowe stojące przed polskimi samorządami wymagają nie tylko poprawy kondycji ekonomicznej, ale także lepszego zrozumienia mechanizmów społecznych i budowania kapitału społecznego. Stawką w grze jest właśnie jakość życia i usług publicznych.

Więcej informacji na temat badań dostępnych jest tutaj.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl