Image layer

Image layer

Image layer

"ABC Samorządu Terytorialnego": Poradnik oraz szkolenia dla rad kadencji 2018-2023

"ABC Samorządu Terytorialnego": Poradnik dla radnych 2018-2023

"ABC SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO":
PORADNIK ORAZ SZKOLENIA DEDYKOWANE
DLA RAD KADENCJI 2018-2023

 
 

Prezentujemy czwarte już wydanie "Poradnika dla radnych", przygotowanego przez ekspertów i praktyków - prawników, historyków, finansistów, ekonomistów, działaczy organizacji pozarządowych - ludzi na co dzień współpracujących z samorządem, a także radnych, którzy dzielą się swoimi cennymi doświadczeniami.

Poradnik zawiera praktyczne informacje, które pomogą radnym w codziennej pracy: o strukturze rady, prawach, obowiązkach i zakazach dla radnych, zasadach etycznych, którymi powinni się kierować. Znajdują się w nim opisy zasad tworzenia prawa samorządowego, budżetu, planowania finansowego, kontroli merytorycznej i finansowej działalności samorządu.

 

"Poradnik dla radnych. ABC Samorządu terytorialnego"
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2018
330 stron, B5, okładka miękka
SPECJALNA CENA W PRZEDSPRZEDAŻY:
 • w przypadku złożenia zamówienia do 15 listopada 2018 r. – cena 59,00 zł brutto + koszty przesyłki
 • w przypadku zamówienia powyżej 15 egzemplarzy cena 49,00 zł brutto/ egz. + koszty przesyłki

Czwarte wydanie Poradnika dla radnych obejmuje swoją tematyką wszystkie ważne dla każdego radnego tematy. Oddajemy w Państwa ręce poradnik, który ma pomóc w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji i wypełnieniu zobowiązań wobec wyborców.    

Przygotowali go ludzie, którzy tworzyli podstawy funkcjonowania samorządu w naszym kraju, od wielu lat działają na jego rzecz, znani eksperci i praktycy – prawnicy, historycy, finansiści, ekonomiści, działacze organizacji pozarządowych – na co dzień współpracujący z samorządem, a także radni, którzy dzielą się swoimi cennymi doświadczeniami. 

Przynosi on wiedzę na temat ustroju samorządu, wyzwań i ograniczeń, które stale przed nim stoją. Zawiera praktyczne informacje, które pomogą radnym w codziennej pracy: o strukturze rady, prawach, obowiązkach i zakazach dla radnych, zasadach etycznych, którymi powinni się kierować. Znajdują się w nim opisy zasad tworzenia prawa samorządowego, budżetu, planowania finansowego, kontroli merytorycznej i finansowej działalności samorządu.

Wiele uwagi poświęcono budowaniu strategii lokalnych, środkom europejskim, z których samorząd może korzystać, współpracy radnych ze społecznością lokalną. Jest w Poradniku także miejsce na omówienie zagadnień gospodarki komunalnej, barier i szans rozwoju usług publicznych oraz uzależnienia jakości życia mieszkańców od jakości tych usług. Radni otrzymają spis najważniejszych aktów prawnych, których znajomość w trakcie kadencji okaże się niezbędna.

W swoim ogólnym przesłaniu ten poradnik ma uświadomić radnym, że ich praca w samorządzie to pięcioletnia przygoda, do której trzeba się dobrze przygotować. Liczymy też na to, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, która od blisko 30 lat wspiera samorząd terytorialny w Polsce i za granicą, będzie mogła im w tej przygodzie towarzyszyć.

Specjalna cena wersji książkowej "Poradnika dla radnych 2018-2023" w przypadku złożenia zamówienia do 15 listopada 2018 r. – 59 zł. brutto + koszt przesyłki. W przypadku zamówienia pow. 15 egzemplarzy cena 49 zł brutto + koszt przesyłki. Uwaga! Liczba przedsprzedażowych egzemplarzy ograniczona.

 

Zainteresowanych zakupem publikacji książkowej poradnika dystrybuowanej wyłącznie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej prosimy o kontakt:

Agnieszka Korowaj
Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie

tel. 725 302 316
email: centrum@frdl.szczecin.pl

 
 
 
 

 

Organizujemy na zamówienie szkolenia dla rad gmin, miast i powiatów nowej kadencji oraz pracowników biur rad. Szkolenia odbywają się w miejscu wskazanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, a program dostosowujemy każdorazowo do potrzeb grupy. Wśród tematów realizowanych przez nas szkoleń odnajdziecie Państwo:

 • Prawa i obowiązki radnych i przewodniczącego rady w kadencji 2018-2023;
 • Zasady wypełniania oraz kontroli oświadczeń majątkowych;
 • Dostęp do informacji publicznej;
 • Opracowanie statutu miasta, gminy, powiatu;
 • Etyka w praktyce samorządu terytorialnego;
 • Budżet, wieloletnia prognoza finansowa oraz podstawy finansów publicznych dla radnych;
 • Planowanie przestrzenne w gminie. Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego;
 • Procedury, techniki i metody pracy radnego;
 • Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem prac podczas sesji i prac komisji zgodnie z RODO;
 • Działalność kontrolna rady i komisji rewizyjnej;
 • Zarządzanie sesjami rady, skargi, wnioski, petycje;
 • Zasady efektywnego gospodarowania zasobem komunalnym;
 • Strategiczne planowanie rozwoju samorządu;
 • Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju gminy/ powiatu.

 

Zainteresowanych organizacją dedykowanych szkoleń dla radnych prosimy o kontakt:

Natalia Mikołajczyk
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel. (52) 321 18 90
email: n.mikolajczyk@bydgoszcz-frdl.pl

 

 
 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl