Image layer

Image layer

Image layer

I Krajowy Kongres Przewodniczących

I Krajowy Kongres Przewodniczących
20-21 MARCA 2020r.

 

Szanowni Państwo,

w 2020 roku świętować będziemy 30 lecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Z tej okazji serdecznie zapraszam do udziału w Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów, który rozpocznie cykl wydarzeń realizowanych przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki poświęconych działalności samorządu terytorialnego.

Kongres odbędzie się 20 - 21 marca 2020 r. w Hotelu Olympic**** w Ustroniu.

Inicjatywa przygotowania Kongresu Przewodniczących Rad jest wynikiem działających przy ośrodku regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego w Katowicach Forów Samorządowych dedykowanych Przewodniczącym Rad Gmin, Miast i Powiatów. W odpowiedzi na zgłaszane postulaty Członków Forów podjęta została decyzja o przygotowaniu wydarzenia o charakterze merytorycznym i zasięgu ponadregionalnym dającym możliwość zebrania się w jednym miejscu w celu wspólnego nabywania wiedzy, debaty praktyków oraz integracji środowiska radnych gmin, miast i powiatów z całej Polski.

 

Podczas tego wydarzenia uczestnicy zapoznają się z tematyką organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa, a także ze skutkami ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych dla praktyki funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto omówione zostaną kwestie związane z finansowaniem inwestycji gminnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych. Nie zabraknie także wątku współpracy Rady Gminy ze społecznością lokalną w procesie partycypacji społecznej.

Oprócz wykładów, prelekcji w programie Kongresu jest zarezerwowany czas na spotkanie networkingowe pozwalające budować i rozszerzać sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych. Kontakty niezwykle istotne dla nas wszystkich, zwłaszcza w obliczu wyzwań jakie niosą zmiany dotyczące działania i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Jesteśmy przekonani, że Kongres będzie niezwykłym, merytorycznym wydarzeniem, szeroko komentowanym w Polsce zarówno przez media jak i uczestników Kongresu.

Wyrażam nadzieję, że Państwa udział przyczyni się do umocnienia rangi Kongresu w środowisku i pozwoli nam wzmocnić przekonanie, że Przewodnicący Rady stanowią grupę zawodową mającą istotne znaczenie w nowoczesynym i sprawnym zarządzeniu w jednostce samorządu terytorialnego.

Gospodarzem Kongresu będzie Śląskie Forum Przewodniczących Rad oraz Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki.

 

Serdecznie Państwa zapraszam

Marlena Moliszewska-Gumulak

Dyrektor

OKST im. Walerina Pańki

 

 

Dowiedz się więcej

Karta zgłoszeniowa

 

 

             

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl