Image layer

Image layer

Image layer

IV Krajowy Kongres Sekretarzy

Dokumenty IV Krajowy Kongres Sekretarzy

 

IV Krajowy Kongres Forów Sekretarzy
Warszawa, 19-20 września 2019 r.

 

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w czwartej już edycji Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy JST organizowanego przez FRDL oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, będzie mieć miejsce w Hotelu Novotel**** Centrum w Warszawie.

Jest to przedsięwzięcie na ogólnopolską skalę skierowane do sekretarzy JST, mające na celu integrację środowiska sekretarzy, wymianę doświadczeń oraz debatę wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych.

Zakres merytoryczny Kongresu w tym roku dotyczył będzie m.in. dbałości o sprawną pracę urzędu, optymalizacji kosztów administracyjnych, motywowania pracowników samorządowych, cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji i integracji systemów informatycznych w urzędach (przykładowe tematy załączone poniżej).

Oprócz wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych w programie Kongresu zostanie także zarezerwowany czas na spotkania sieciowe pozwalające budować i rozszerzać trwałe kontakty sprzyjające efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych.

Będzie to dla nas wydarzenie wyjątkowe, ponieważ 30 lat temu, 18 września 2019 roku, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została powołana do życia.

 

Poprzednie edycje Krajowego Kongresu Sekretarzy gromadziły ponad 300 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych i gości zagranicznych.

Ufamy, że Krajowy Kongres Sekretarzy będzie dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom, wymianie doświadczeń i poznaniu nowych, dobrych praktyk realizacji Państwa zadań stanie się wydarzeniem, dzięki któremu będą Państwo mogli sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl