Image layer

Image layer

Image layer

Forum Kadrowe

FORUM PRACOWNIKÓW KADR WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
 13 grudnia 2019r.

 

 

ZAPRASZAMY NA :
FORUM PRACOWNIKÓW KADR WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO,
które odbędzie się w Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskim Biurze FRDL, w dniu
18 grudnia 2019 r.

Formuła Forum polega na merytorycznym szkoleniu połączonym z częścią dyskusyjną, w której uczestnicy mają możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń oraz zadawania pytań prowadzącemu oraz uczestnikom forum. Forum umożliwia również kontakt między spotkaniami zarówno z uczestnikami forum jak i wykładowcami, dzięki czemu zapewniamy stały dostęp do bazy wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

Cele działalności forum kadr samorządowych to:

 1. Wymiana informacji i doświadczeń zawodowych;
 2. Podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków forum;
 3. Wzajemne wsparcie członków forum;
 4. Promowanie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania wydziałów organizacyjno-kadrowych

 

Proponujemy Państwu spotkanie poświęcone

Pracowniczym Planom Kapitałowym

Zbliża się bowiem czas, kiedy coraz więcej jednostek będzie musiało obowiązkowo przygotować się do tego programu. Spotkanie pozwoli uzyskać wiedzę nt. od kiedy i kogo obowiązuje PPK i jak przygotować się do wdrożenia nowych regulacji, które docelowo będą dotyczyć wszystkich, nie tylko duże firmy. Omówione zostaną aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń a także stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu, obowiązkowe elementy umów tworzących system umów PPK, ich forma i terminy zawarcia oraz omówienie zasad i ograniczeń związanych z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK.

Mamy nadzieję, że Forum przyniesie Państwu odpowiedzi na wiele nurtujących pytań w tej materii i pozwoli jasno określić działania jakie powinny być podjęte.

Czas trwania:

9:30 - 14:00

Program

1.  Podstawowe założenia i pojęcia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi(PKK):

 • Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK;
 • Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • Przekazywanie wpłat do PPK.

2. Obowiązki pracodawców:

 • Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia PPK;
 • Podmiot zatrudniający, a PPK;
 • Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy;
 • Etapy i terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez kolejnych pracodawców                                
 • Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK;
 • Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy.

3. Wpłaty na PKK:

 • Przekazywanie wpłat do PPK;
 • Wpłaty od państwa;
 • Wpłaty osób zatrudnionych;
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę

4. Uczesnictwo osób zatrudnionych w PKK:

 • Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK;
 • Wznowienie dokonywania wpłat do PPK;
 • Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat;
 • Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy;
 • Dysponowanie oszczędnościami w trakcie trwania okresu zatrudnienia;
 • Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia;
 • Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat;
 • Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK;
 • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

5. Opodatkowanie PKK:

 • Zasady opodatkowania uczestników PPK - jakie są konsekwencje podatkowe?;
 • Opodatkowanie wpłat do PPK;
 • Opodatkowanie wypłat z PPK na rzecz: Uczestnika PPK, byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK i innych osób uprawnionych.

6. Sankcje związane z nie przystąpieniem do PKK.

7. Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PKK.

Odpłatność za udział w spotkaniu:

 • 200,00 zł netto -  dla członków Forum, którzy złożyli deklaracje, w ramach składki

 Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 grudnia 2019 na załączonej karcie zgłoszenia.

 

Program

Karta zgłoszenia

Statut

Wzór umowy

Deklaracja

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl