Image layer

Image layer

Image layer

Forum Kadrowe

FORUM PRACOWNIKÓW KADR WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
 7 lutego 2020r.

 

 

ZAPRASZAMY NA :
FORUM PRACOWNIKÓW KADR WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy zaprasza na kolejne spotkanie w ramach  Forum Pracowników Kadr Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się w Bydgoszczy w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C  , w dniu 7 lutego 2020 r.

Proponujemy Państwu spotkanie nt.   

Praktyka RODO w dziale kadr 

Czas trwania:

10:00 - 14:00

Program


1. Cel i zakres stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji – praktyka!

2. Administrator Danych Osobowych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz Administrator Systemów Informatycznych (ASI).

3. Zasady przetwarzania danych osobowych w HR – problemy i ich rozwiązanie!

4. Profilowanie danych osobowych.  

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, a udostępnianie danych.  

6. Obowiązek informacyjny – czym jest i jak go spełnić w HR?

7. Zgoda na przetwarzanie danych – czy jest jedyną przesłanką legalności?  

8. Zabezpieczenia techniczne oraz organizacyjne.  

9. Dokonywanie sprawdzenia bezpieczeństwa informacji w HR

10. Odpowiedzialność administratora oraz osób przetwarzających dane.

11. Zasady korzystania z systemu informatycznego - Konfiguracja sprzętu informatycznego użytkownika systemu, procedury nadawania uprawnień, ustawienia poczta elektronicznej.  

12. Postępowanie na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych.

13. Dokumentacja pomocnicza do Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla HR - praktyka! :

a) Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

b) Oświadczenie o zachowaniu poufności;

c) Upoważnienie dla IOD;

d) Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

e) Wykaz udostępnień danych osobowych innym podmiotom;

f) Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych;

g) Rejestr zdarzeń;

h) Protokół uchybienia;

i) Protokół zagrożenia;

j) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

k) Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;

l) Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.  

 

Prowadzący:  prawnik i ekonomista, ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy i ochrony danych osobowych. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami  prawa powszechnie obowiązującego, ekspert Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, współpracuje z grupą INFOR training. Pełni również obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kilku jednostkach samorządowych i firmach produkcyjnych. 

Odpłatność za udział w spotkaniu:

  • dla członków Forum w ramach składki kwartalnej; 
  • 420 zł/os dla pozostałych uczestników.

 Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2020 na załączonej karcie zgłoszenia.

 

Program

Karta zgłoszenia

Statut

Wzór umowy

Deklaracja

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl