Image layer

Image layer

Image layer

Forum Oświaty

Szanowni Państwo!

Kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Oświaty Samorządowej odbędzie się 18 lutego 2019 r. w Bydgoszczy.

Tematyka spotkania:

„Efektywny nadzór pedagogiczny w praktyce. Procesowe wspomaganie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych”

„Tutoring jako innowacje pedagogiczne w szkole”


Program i karta zgłoszeniowa

Informacje dotyczące funkcjonowania Forum i  poruszanych tematów uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 52 321 18 90 lub adresem e-mail:  forum@bydgoszcz-frdl.pl

 


Głównym celem działania Forum będzie rozwój oświaty samorządowej, wspieranie wdrażania rozwiązań przez placówki oświatowe, a także prezentowanie opinii uczestników Forum odnośnie aktualnych projektów aktów prawnych.

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę oraz przedyskutować nurtujące i trudne do rozwiązania problemy w gronie praktyków.

Podstawową formą działania Forum będą regularnie zwoływane spotkania, które umożliwią dyskusje i będą moderowane przez specjalistów z zakresu prawa oświatowego i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie edukacji.


Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

Ewa Bąk

Danuta Bulinska

Agnieszka Muziewicz


Warunkiem wstąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Forum Oświaty jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie do Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL oryginału deklaracji i umowy członkowskiej.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa!


Wykaz spotkań w roku 2016:

1. Zadania JST po zmianie ustawy o systemie oświaty oraz inne ważne zmiany w roku szkolnym 2016/2017

2. Projektowane zmiany w systemie edukacji - reforma od 2017 r.

3. Kalendarz wdrożenie nowego ustroju szkolnego - stan na grudzień 2016 r.

Wykaz spotkań w roku 2017:

1. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny 2017/2018

2. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny 2017/2018

3. Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem nowelizacji obowiązujących od 2017 r.

4. Zmodernizowany system informacji oświatowej w świetle nowelizacji ustawy o SIO z dnia 21.04.2017 r.

5. Optymalizacja wydatków w oświacie. Planowanie budżetów na rok 2018 z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawa

6. Nowe regulacje prawne w zakresie finansowania systemu edukacji i nie tylko.

7. Związki zawodowe w oświacie - uwarunkowania prawne, zadania, kompetencje, uprawnienia dyrektora placówki we współdziałaniu z przedstawicielami związków zawodowych

Wykaz spotkań w roku 2018:

1. Dotacje oświatowe 2018 - przyznawanie, rozliczanie i kontrola po ostatnich zmianach prawa, w tym ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

3. Podręczniki szkolne w nowej formule - procedura, finansowanie, rozliczanie. Zmiany na rok szkolny 2018/2019. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl