Image layer

Image layer

Image layer

Forum Przewodniczących

Szanowni Państwo!

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza na kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, które odbędzie się 23-24.02.2018 r. w Lubiczu

Tematyka spotkania:

Debata z udziałem lokalnych parlamentarzystów: Przesłanki i konsekwencje zmian w ustawach samorządowych i kodeksie wyborczym.

Jak przygotować się na nowe regulacje prawne w związku z nowelizacją ustaw o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa.

 

W przypadku pytań odnośnie funkcjonowania Forum, a także tematów poruszanych na spotkaniach prosimy o kontakt pod numerem: 52 321 18 90 lub na adres: forum@bydgoszcz-frdl.pl


Głównym celem działania Forum  jest konsultowanie spraw istotnych dla samorządowych organów stanowiących, wymiana doświadczeń, wypracowywanie opinii, a także pogłębianie wiedzy w warunkach nieustannie zmieniających się uwarunkowań prawnych i organizacyjnych JST.

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę oraz przedyskutować nurtujące i trudne do rozwiązania problemy w gronie praktyków.

Podstawową formą działania Forum będą systematyczne, zwoływane regularnie spotkania,  których moderatorami i konsultantami będą specjaliści z różnych zakresów, zwłaszcza prawa samorządowego oraz praktyki funkcjonowania rad gmin i powiatów.


Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

Grzegorz Chmielewski - Przewodniczący

Joanna Mąka - Zastępca Przewodniczącego

Marek Chart

Bogusław Gollus

Witold Jaworski

Tomasz Michalczak

Jacek Sadowski

Andrzej Sobociński


Warunkiem wstąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie do Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL oryginału deklaracji i umowy członkowskiej.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa!


Wykaz spotkań:

1. Inauguracyjne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Forum Przewodniczących Rad

2. Kujawsko-Pomorskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 10.02.2017 r.

3. Kujawsko-Pomorskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 7-8.04.2017 r.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl