Archiwum I edycji ELoGE w Polsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego otrzymała w 2018 roku akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

W 2018 roku przyznaliśmy po raz pierwszy Znaki ELoGE jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce.