Image layer

Image layer

Image layer

Praktyki

Ogłoszenia

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza studentów chętnych do odbycia praktyk zawodowych.

Wiedza akademicka poparta praktycznymi doświadczeniami czyni z Praktykantów jednostki niezwykle wartościowe na rynku pracy. Praktyki w naszej instytucji umożliwią wykorzystanie czasu, na uzupełnienie zdobytych na studiach wiadomości o konkretne rozwiązania funkcjonujące administracji, z którą styka się każdy obywatel.

Osoby biorące udział w praktykach w naszej instytucji, oprócz poznania od wewnątrz struktury funkcjonowania i kultury organizacyjnej naszej Fundacji, będą miały możliwość zdobycia odpowiedniego przygotowania zawodowego. Dzięki czemu temu zapewnią sobie lepszy start na rynku pracy i zdobędą pożądane doświadczenia.

Dla najlepszych Praktykantów - możliwość zatrudnienia!

Oferujemy:

  • poznanie zagadnień związanych z praktyczną realizacją ustawowych zadań administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
  • poznanie organizacji i funkcjonowania grup branżowych działających przy naszej Fundacji z obszaru ustawowych zadań administracji publicznej – zarządzania, finansów, kultury, oświaty, rad gminnych i powiatowych,
  • poznanie działalności merytoryczną jednej z największych, ogólnopolskich organizacji pozarządowych współpracujących z administracja publiczną w Polsce, a przede wszystkim w województwie kujawsko-pomorskim,
  • zdobycie informacji nt. funkcjonowania regionalnych samorządów,
  • uzupełnienie wiedzy ze studiów o umiejętności praktyczne,
  • poznanie specyfiki zarządzania projektami unijnymi,
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
  • elastyczne godziny odbywania praktyk,
  • miłą atmosferę pracy,
  • zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z opinią na temat pracy Praktykanta

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami: 52-321-18-90/795 505 511 lub mailowo: info@bydgoszcz-frdl.pl

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl