Asystent rodziny. Realizacja i dokumentowanie zadań w stanie epidemii COVID -19

Cele i korzyści
 • uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazówek w zakresie udzielania wsparcia przez asystenta rodziny w czasie epidemii,
 • uzyskanie wiedzy i wskazówek w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i rozwiązań organizacyjnych w funkcjonowaniu jednostek m.in. w zakresie zapewnienia środków, bezpieczeństwa, przestrzegania wymogów sanitarnych, ryczałtów na dojazdy, 
 • szkolenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, aktualnych wytycznych, instrukcji oraz rekomendacji organów administracji państwowej oraz samorządowej,
 • doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki pracy oraz prowadzenia i dokumentowania realizowanych zadań,
 • wyjaśnienie kwestii ewidencjonowania czasu pracy, aspektów systemu pracy zdalnej, zaopatrzenia w środki bezpieczeństwa asystenta rodziny. 
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny związany ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego COVID -19
 2. Rodzaje i przykłady działań asystenta rodziny w okresie stanu epidemii COVID -19 
 3. Organizacja pracy asystenta rodziny w systemie zdalnym i systemie rotacyjnym
 4. Realizacja działań bezpośrednich w stanie epidemii COVID -19 
 5. Dokumentowanie zrealizowanych zadań zawodowych w okresie stanu epidemii COVID -19
 6. Wskazówki praktyczne w zakresie zapewnienia środków bezpieczeństwa Asystentowi Rodziny.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Asystenci rodziny zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych,
kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej odpowiedzialni za zatrudnienie i realizację zadań asystenta rodziny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autorka i koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trenerka i współautorka kursów kwalifikacyjnych na asystenta rodziny zatwierdzonych decyzją MPIPS. 

zwiń
rozwiń