Ewidencja, rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi, fundacjami

Cele i korzyści

Omówienie zagadnień związanych z prawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z nadzoru nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi oraz fundacjami.
Uczestniczy uzyskają odpowiedz na pytania:
• W jaki sposób sprawowany jest nadzór nad stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi?
• Jakie podmioty powinny się znajdować w ewidencji klubów sportowych?
• W jaki sposób przeprowadzić krok po kroku procedury likwidacji na wniosek stowarzyszenia?

zwiń
rozwiń
Program

1. Nadzór starostów nad stowarzyszeniami:
a) Zasady sprawowania nadzoru.
b) Uprawnienia i formy nadzoru.
c) Kontakt ze stowarzyszeniem.
d) Składanie wniosków do sądu.
e) Ustanawianie kuratora.
2. Rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi:
a) Procedura rejestracji oraz prowadzenie ewidencji na BIP;
b) Dokonywanie zmian w ewidencji;
c) Przerejestrowanie się do nowej ewidencji;
d) Nadzór nad stowarzyszeniami;
e) Przerejestrowanie stowarzyszenia do KRS;
f) Likwidacja i wykreślenie stowarzyszenia zwykłego.
3. Rejestracja i ewidencja klubów sportowych zgodnie z ustawą o sporcie:
a) Dokonanie wpisu do ewidencji - jakie podmioty powinny się znajdować w ewidencji klubów sportowych;
b) Wprowadzanie zmian w ewidencji (czy wydawać decyzje administracyjną?);
c) Likwidacja i wykreślenie z ewidencji.
4. Przeprowadzenie krok po kroku procedury likwidacji na wniosek stowarzyszenia, czynności dokonywane przez Starostę.
5. Zakończenie działalności stowarzyszenia:

a) Wykreślenie z ewidencji;
b) Czynności związane ze zmianą siedziby stowarzyszenia.
6. Nadzór nad fundacjami - uprawnienia i formy nadzoru.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele samorządowych ośrodków sportu oraz klubów sportowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2020 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń