Kontrola zarządcza w JST z uwzględnieniem stanu epidemii

Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy na temat elementów kontroli zarządczej i sposobu praktycznego wprowadzenia systemu New Public Management w JST w momencie występowania sytuacji kryzysowych i trudnych.
  • Omówienie obowiązujących przepisów prawnych pod kątem weryfikacji metod zarządzania ryzykiem oraz ustalania celów.
  • Przekazanie uczestnikom wzorów dokumentów i sposobu ich wdrożenia.
  • Zapoznanie z działaniem prostych programów (nakładka na arkusz kalkulacyjny) do wypełnienia dwóch podstawowych wymogów kontroli zarządczej w JST – zarządzania celami i zadaniami oraz zarządzania ryzykiem rozszerzonych o elementy związane z ogłoszonym stanem epidemii.
zwiń
rozwiń
Program

I. Kontrola zarządcza – wprowadzenie:
1. Kontrola zarządcza – jak prawidłowo ją rozumieć.
2. Legalność działań JST i zarządzanie nią:
a. Czym jest legalność?
b. Jak uzyskiwać wiedzę o planowanych zmianach prawa i wprowadzanych ograniczeniach?
c. Kto odpowiada za legalność działania JST?
d. Metody zarządzania legalnością w praktyce jst.

II. Zarządzanie Gminą poprzez cele w dobie epidemii:
1. Czym jest New Public Management:
a. Zarządzenie administracją jak przedsiębiorstwem.
b. Zarządzanie poprzez cele jako sposób na poprawę efektywności.
c. Jak uniknąć negatywnych skutków weberowskiego podejścia do zarządzania?
2. Jak zarządzać zamiast administrować?
3. Umiejętne tworzenie misji Gminy.
4. Planowanie strategiczne i operacyjne w praktyce samorządu (plany wieloletnie i roczne).
5. Jak planować i korygować plany (w tym budżet) w stanie epidemii?
6. Sprawozdawczość i monitoring planu celów i zadań.
7. Jak ustalić wskaźniki, mierniki realizacji celów i zdań?
8. Arkusz planowania celów i zadań - autorski pomysł na zarządzanie poprzez cele.

III. Ryzyko w funkcjonowaniu Urzędu Gminy i Miasta:
1. Metody zarządzania ryzykiem:
a. Burza mózgów.
b. Zatrudnienie specjalistów.
c. Jak stworzyć własną metodę zarządzania ryzykiem w organizacji?
2. Identyfikacja ryzyka - oznaczenie czynników ryzyka:
a. Analiza ryzyka - jakie szkody mogą nam wyrządzić nieprzewidziane wydarzenia i jak je przewidzieć.
b. Reakcja na ryzyko - zapobieganie negatywnym skutkom.
c. Ryzyka związane w wystąpieniem stanu epidemii i ich wpływ na funkcjonowanie JST.
d. Autorski arkusz kalkulacyjny do zarządzania ryzykiem.

IV. Korekty działań związane ze stanem epidemii:
1. Jak przeciwdziałać zagrożeniom ciągłości działalności (zaprzestania wykonywania zadań, zamknięcia urzędu, utraty środków finansowych)?
2. Skutki finansowe wystąpienia stanu epidemii - utrata dochodów, nagłe zwiększenie wydatków.
3. Społeczne i prawne następstwa ogłoszenia stanów nadzwyczajnych.
4. Usługi publiczne w stanie epidemii.
5. Zarządzenie przepływem informacji.

V. Sesja: Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:

Kierowników jednostek organizacyjnych, głównych księgowych, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz pracowników zajmujących się kontrolą zarządczą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od kilkunastu lat pracownik administracji publicznej, były arbiter zamówień publicznych przy Prezesie UZP, właściciel Centrum Kontroli Zarządczej (lata 2010-2013) oraz Kancelarii Radcy Prawnego (od 2013 r.), doświadczony trener i doradca z dorobkiem ponad trzech tysięcy godzin szkoleniowych i kompletnym wdrożeniem ponad 30 systemów kontroli zarządczej w JST i innych jednostkach, twórca programów komputerowych wspomagających wyznaczanie celów i zadań w JST, OPS oraz zarządzanie ryzykiem w tych jednostkach.

zwiń
rozwiń