Najnowsze przepisy dotyczące postępowania w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi

Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, cofania i zatrzymywania praw jazdy w związku z nadchodzącymi zmianami ustawy o kierujących pojazdami. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Okres próbny. 
2. Postępowanie w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania – podstawy prawne, skutki cofnięcia uprawnień, obliczanie terminów.
3. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – podstawy prawne, zasady postępowania.
4. Procedura zatrzymywania i zwracania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz za przewóz zbyt dużej ilości pasażerów, omówienie wątpliwości i orzeczeń. Postępowanie Policji i ITD.
5. Przesłanki przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy, obliczanie terminów.
6. Problematyczne sytuacje.
7. Podstawy prawne odmowy wydania prawa jazdy.
8. Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne – postępowanie administracyjne z urzędu oraz na wniosek – terminy.
9. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – podstawy prawne i procedura. Uchylanie decyzji, kwestia ustalania adresu do doręczeń.
10. Postępowanie na wniosek prokuratora, stosowanie wyroków (w tym sądów innych państw).
11. Wymiana zagranicznego prawa jazdy – niejasności i wątpliwości interpretacyjne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych, odpowiedzialni za wydawanie praw jazdy oraz nadzór nad kierowcami. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Urzędnik mianowany II stopnia, dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Były egzaminator osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń