Nowe i zmienione obowiązki, nietypowe zagadnienia w podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych z uwzględnieniem przepisów nt. COVID-19

Miejsce
Poznań
Termin
25 września 2020
Czas trwania
10:00 - 15:00
Cena
439 zł
Cele i korzyści

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Obszerny materiał, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.
Uczestnicy otrzymają - przykłady liczbowe w tym w Excelu dla wyliczenia prewspółczynnika, procedury oraz zarządzenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. VAT w JST - klauzula nadużycia prawa - odmowa wydania interpretacji dotyczących odliczenia podatku VAT.
2. Zadania nietypowe w JST, w jednostkach budżetowych - COVID-19 – jak przeprowadzić i ewidencjonować (proces uchwalania, przekazywania i ewidencjonowania środków na zadania związane z epidemią – w tym podatek VAT).
3. Wybrane zagadnienia z zakresu VAT:
a. Jakie zasady - zwolnione czy wyłączone (problemy podatkowe):
b. Ekopiece, budowa instalacji fotowoltaicznych - VAT od dotacji i wpłat od mieszkańców - Faktury i obciążenie.
c. Projekty dotowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - co z VAT.
d. Inwestycje własne oraz w obcych środkach trwałych - korekta VAT od inwestycji.
4. Prewspółczynnik i proporcja - odliczenie podatku VAT:
a. Stanowiska Ministerstwa Finansów oraz kierunek orzecznictwa sądowego w sprawach prewspółczynnika.
5. Korekta odliczeń VAT: roczna, 5-letnia i 10-letnia - wyliczone przykłady.
6. „Split payment” (MPP - zarządzenia i ewidencje) - w urzędach JST i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej.
7. Biała lista podatników - obowiązki podatnika oraz sankcje za nie przestrzeganie przepisów - zmiany COVID-19.
8. Nowy JPK - od 1lipca 2020 r. w samorządach.
9. Inne zmiany.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo- księgowych JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych, oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
FRDL Zielona Góra - WIELKOPOLSKA

SALEOMEGA.PL, XI piętro
ul. Dąbrowskiego 79A,
Poznań

Koordynatorzy
Anna Szumkowska
Agnieszka Badurek