REJESTR INSTYTUCJI KULTURY. Jak prawidłowo prowadzić Rejestr Instytucji Kultury i Księgę Rejestrową po zmianach przepisów?

Cele i korzyści
 • Wskazanie regulacji prawnych związanych z problematyką dotyczącą rejestru instytucji kultury.
 • Przedstawienie jak należy prawidłowo prowadzić Rejestr Instytucji Kultury i Księgę Rejestrową po zmianach przepisów.
 • Omówienie zasad i sposobów prawidłowego prowadzenia rejestru Instytucji Kultury, jednostek kultury, które podlegają wpisowi do rejestru.
 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu właściwego prowadzenia rejestru instytucji kultury, w tym obsługi i prowadzenia Elektronicznej Księgi Rejestrowej oraz udostępniania danych z rejestru.
 • Wskazanie instytucji, które podlegają wpisowi do rejestru.
 • Praktyczna analiza przykładowych rejestrów instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych.
 • Omówienie problematycznych przypadków.
 • Możliwość konsultacji kwestii indywidualnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne prowadzenia rejestru IK:
  • ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
 2. Rola organizatora (jednostki samorządu terytorialnego) w prowadzeniu rejestru IK.
 3. Rodzaje instytucji kultury, które podlegają wpisowi do rejestru IK.
 4. Zasady i sposób prowadzenia rejestru IK:
  • elementy rejestru IK,
  • zasady dokonywania wpisu,
  • zasady dokonywania zmian,
  • dane, które podlegają wpisowi,
  • formy dokonywania wpisu,
  • zasady wykreślenia wpisu,
  • osoby upoważnione do dokonywania wpisu.
 5. Elektroniczna Księga Rejestrowa.
 6. Akta rejestrowe:
  • ​​​​​​​dokumenty stanowiące podstawę wpisu,
  • dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego,
  • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Udostępnianie danych z rejestru IK
  • wydawanie urzędowo poświadczonych odpisów,
  • odpis pełny,
  • odpis skrócony.
 8. Praktyczne ćwiczenia i pytania uczestników (analizowanie przykładowych rejestrów instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych).
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy samorządowi odpowiedzialni za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczony trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń