Schematy podatkowe. Nowe obowiązki raportowania w 2020 r. po zmianach

Cele i korzyści

• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem schematów podatkowych.
• Poznanie nowych regulacji ordynacji podatkowej.
• Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania schematów podatkowych i ich zgłaszania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w 2020 r. w zakresie schematów transgranicznych:
• Założenia zmian;
• Uregulowania krajowe a prawo unijne;
• Unieważnienie schematów transgranicznych złożonych do tej pory;
• Obowiązek ponownego raportowania schematu daty: 30 lipca, 15 sierpnia, 31 sierpnia;
• Założenia zmienionych obowiązków w zakresie schematów transgranicznych.
2. Zmiany w zakresie schematów z uwagi na stan epidemii:
• Przesunięcie terminów na raportowanie schematów podatkowych;
• Wydłużenie czasu na odpowiedzi przez Ministerstwo Finansów;
• Przykłady schematów związanych z funkcjonowaniem podmiotów w czasie epidemii, np. czy otrzymanie i umorzenie subwencji to schemat podatkowy?
3. Pojęcie schematu podatkowego – kiedy występuje:
• Główna korzyść podatkowa;
• Szczególna cecha rozpoznawcza; Ogólna cecha rozpoznawcza;
• Inna szczególna cecha rozpoznawcza;
• Schemat transgraniczny i krajowy.
4. Procedury wewnętrzne u podatników – nowy obowiązek w 2019 r.:
• Podstawa prawna obowiązku posiadania Procedury;
• Uzasadnienie ustawowe;
• Podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
• Forma procedury; Treść procedury;
• Elementy procedury uzależnione od branży podmiotu.
5. Zgłaszanie schematu podatkowego:
• Omówienie obowiązujących formularzy: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4;
• Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
• Termin zgłaszania schematu podatkowego;
• Zgłaszanie internetowe z UPO;
• Treść zgłoszenia – opis schematu z uzasadnieniem;
• Forma zgłoszenia;
• Nadawanie numeru schematowi;
• Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
• Raportowanie zgłoszonych schematów – terminy i zasady.
6. Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych:
• Przykłady schematu podatkowego – co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
• RODO a obowiązek zgłaszania schematu;
• Etyka zawodowa księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych a schematy podatkowe;
• Zaskarżenie przepisów do ETS i UE – czy nastąpi i kiedy?
• Kary za niezgłaszanie schematów;
• Nieostre pojęcia w przepisach a ich stosowanie, np. rozsądnie działający podatnik, znaczna korzyść podatkowa, itp.
• Praktyczne funkcjonowanie schematów – kto już je zgłosił;
• Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?
7. Dyskusja z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza, pracownicy działów księgowości, pracownicy działów kadr i rozliczeń płac, osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń