Skuteczna windykacja czynszów w zasobach komunalnych

Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności skutecznej likwidacji zadłużeń z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Poznanie zasad działań windykacyjnych zgodnych z obowiązującym prawem i praktyką.
 • Poznanie zasad, trybu postępowania i terminów w zakresie wypowiadania umów najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.
 • Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy o komornikach. Wskazanie zmian i ograniczeń w dochodzeniu należności od dłużników w związku z pandemią COVID -19.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie podstawowe pojęcia i definicje ustawowe:
 1. Zadłużenie- dług, należność, zobowiązanie.
 2. Właściwa ewidencja długu wg. zasad KC, kolejność zaliczania wpłat dłużników na różne zobowiązania.
 3. Odsetki za zwłokę w płatności: Odsetki maksymalne. Anatocyzm.
 4. Przedawnienie roszczeń i liczenie terminów
 5. Regulamin windykacji czy należy go wprowadzać?
 6. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji w budownictwie.
 7. Wypowiadanie umów najmu lokali oraz terminy wypowiedzenia umowy najmu.
 8. Uchwały o przyznawaniu ulg i umorzeniu długu.
 9. Ugoda jako forma dobrowolnej spłaty (sądowa i pozasądowa).
 10. Zawezwanie do zawarcia ugody przed sądem i jego skutki.
 1. Egzekucja długu -ABC komorniczego postępowania egzekucyjnego:
 1. Wymogi formalne wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, tytuły egzekucyjne.
 2. Wyjawienie majątku dłużnika.
 3. Kolejność zaspokajania wierzycieli z kwoty uzyskanej z egzekucji.
 4. Ograniczenia egzekucji rzeczy wyłączone z egzekucji.
 • Kwoty wolne od zajęć i egzekucji,
 • Przedawnienie egzekucji.
 1. Wierzytelności wyłączone z egzekucji.
 1. Postępowanie spadkowe i odpowiedzialność spadkobierców za długi:
 1. Zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe, nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i wprost.
 2. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku i podmioty uprawnione do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
 3. Nabycie spadku poprzez poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem.
 1. Zmiany i ograniczenia w dochodzenie należności od dłużników w związku z pandemią COVID -19:
 1. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego.
 2. Ograniczenia w egzekucji komorniczej.
 3. Opróżnienie lokalu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek zasobów komunalnych, pracownicy działów komunalnych i mieszkaniowych, główni księgowi, radcy prawni, wszystkie osoby odpowiedzialne za windykację czynszów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny wpisany na listę radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Inspektor Departamentu Przekształceń Własnościowych (obecnie Skarbu Państwa) Najwyższej Izby Kontroli. Współautor raportu NIK o stanie przekształceń własnościowych w Polsce (1993), autor publikacji „Teczka Zarządcy Wydawnictwa CH. Beck”. Posiada duże doświadczenie i specjalizuje się w doradztwie dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzaniem nieruchomościami, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz prawem spadkowym.

zwiń
rozwiń