Środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w 2020 roku. Jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie

Cele i korzyści

Poznanie zasad prowadzenia właściwej ewidencji, poprawnej klasyfikacji majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych lub zasad wycofania ich z ewidencji, likwidacja oraz ich inwentaryzacja środków trwałych.
Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe, które wyjaśniają wiele problemów, nastręczających wątpliwości interpretacyjne, w tym m.in. zarządzenia dot. gospodarki majątkiem, instrukcja inwentaryzacyjna oraz dokumentacja związana z inwentaryzacją.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia.

2. Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych – po zmianach (której instytucji – jaka forma?) – błędy w przekazywaniu majątku:

 • trwały zarząd,
 • użytkowanie wieczyste,
 • użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne,
 • użyczenie, umowy najmu i dzierżawy.

3. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja – po zmianach przepisów:

 • problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał czy jako środek trwały?
 • różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową a płaszczyzną od sprawozdawczości finansowej.

4. Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010.

5. KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” - jak ewidencjonować majątek w jednostkach sektora finansów publicznych.

6. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- z uwzględnieniem KŚT 2016 , KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • syntetyczna;
 • analityczna;
 • pozabilansowa;
 • regulacje w polityce rachunkowości;
 • miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

7. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości- z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego).

8. Ulepszenia, modernizacja i remont własnych i obcych środków trwałych – z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów.

10. Likwidacja środków trwałych.

11. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – z uwzględnieniem KŚT 2016 i KSR nr 11.

12. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.

 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST, pionów finansowo-księgowych instytucji sektora finansów publicznych oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowanie mieniem jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

zwiń
rozwiń