Warsztat inspektorów ochrony danych

Cele i korzyści
 • Podniesienie kompetencji Inspektora Ochrony Danych poprzez wskazanie przydatnych i praktycznych narzędzi wykonywania czynności zgodnie z rozporządzeniem ogólnym.
   
 • Poznanie praktycznego działania Inspektora Ochrony Danych.
   
 • Wskazanie podstaw prawnych wykonywania czynności Inspektora Ochrony Danych w podmiocie zobowiązanym.
   
 • Udział w spotkaniu umożliwi uczestnikom praktyczne i oparte o normy prawa wykonania czynności Inspektora Ochrony Danych.
   
zwiń
rozwiń
Program
 1. Biblioteka inspektora ochrony danych.
 2. Analiza środowiska działania inspektora ochrony danych.
 3. Rejestr czynności przetwarzania, jego aktualizacja oraz bieżące prowadzenie.
 4. Audyt podmiotów przetwarzających.
 5. Współpraca z komórkami IT.
 6. Planowanie i nadzorowanie pracy zdalnej.
 7. Narzędzia pracy IDO.
 8. Inspektora ochrony danych audytorem ochrony danych.
 9. Ryzyko i plan postępowania z ryzykiem.
 10. Aktualizacja polityk ochrony danych jako odpowiedź na ryzyko.
 11. Pojęcie incydentu i praca z incydentem.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Inspektorzy Ochrony Danych i Zastępcy Inspektorów Ochrony Danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk sponad dziesięcioletnim doświadczeniem w ochronie danych, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem systemów zarządzania ochroną danych osobowych i  polityk bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Administrator Bezpieczeństwa Informacji a od maja 2018 Inspektor Ochrony Danych realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach samorządowych różnego szczebla. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współtwórca i były wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Expert Dekra Polska. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

zwiń
rozwiń